Novice

LIFT Forest

01. Sep 2023

Projekt »LIFT Forest – eVTOL AI anali7ka gozdne biomase« je v okviru Javnega razpisa ZA OKREVANJE IN ODPORNOST S PILOTNO-DEMONSTRACIJSKIMI PROJEKTI prejel EU sofinanciranje

 

NAZIV PROJEKTA: LIFT Forest – eVTOL AI anali4ka gozdne biomase

PARTNERJI NA PROJEKTU:

Flycom Technologies d.o.o.
C-Astral d.o.o.
Irnas d.o.o.

KRATEK OPIS:

LIFT Forest – eVTOL AI anali4ka gozdne biomase je aplikacija kombinacije naprednih tehnologij na problema4ko gospodarjenja z gozdnimi površinami, gozdnim inventarjem in iden4fikacijo stanja biomase. Projekt vključuje razvoj in integracijo napredne strojne opreme (LiDAR in RGB 3D senzorika ter izgradnja bazne postaje za pristajanje avtonomnega brezpilotnega letalnika) ter aplikacijo modelov strojnega učenja za prikaz natančnega digitalnega dvojčka gozda, ki nudi dodano vrednost za upravljalce gozdov in gospodarstvo.

NAMEN in CILJI:

Namen projekta je energetsko učinkovita metoda za ugotavljanje inventarja in stanja biomase v gozdovih, ki omogoča pridobivanje natančnih visokoločljivih podatkov, kakršni s trenutnimi metodami niso dosegljivi in je zaradi učinkovitos: skalabilna. Cilji projekta: Izdelan gozdni inventar biomase, polnilna bazna postaja, uporabniški vmesnik za prikaz 2D in 3D digitalnega dvojčka.

ZAČETEK PROJEKTA: 1.3.2023
KONEC PROJEKTA: 28.2.2025
PREDVIDENA SKUPNA FINANČNA VREDNOST: 1.665.638,46 EUR PREDVIDENA VIŠINA FINANCIRANJA: 989.793,08 EUR

Naložba je del ukrepov slovenskega Načrta za okrevanje in odpornost, ki se financira iz mehanizma, “NextGenera7onEU“.

Več informacij o EU sredstvih najdete na povezavi: https://evropskasredstva.si/