Daljinsko zaznavanje

Današnje tehnologije daljinskega zaznavanja nam zagotavljajo prostorske podatke, s katerimi lahko razumevamo, analiziramo, vizualno predstavimo in urejamo naš boljši jutri. 

Podjetje Flycom je specializirano za pridobivanje natančnih prostorskih podatkov – različnim javnim in zasebnim subjektom zagotavljamo LiDAR podatke, ortofoto, termo (IR) in UV posnetke, vizualne preglede in analize satelitskih podatkov.

Produkti & storitve

LiDAR tehnologija

Podjetje Flycom zagotavlja storitve laserskega skeniranja in analize podatkov ter je do danes uspešno zaključilo že več kot 50.000 kvadratnih kilometrov projektov laserskega skeniranja. Poleg DTM-jev in DSM-jev z visoko ločljivostjo, je mogoče, na osnovi LiDAR, izdelati tudi najrazličnejše produkte samo z uporabo geometričnih in intenzivnostnih podatkov oblakov točk ali v dopolnitvi z drugimi senzornimi podatki (RGB, multispektralni, hiperspektralni).

Ortofoto posnetki

Pridobivanje in izdelava različnih podatkovnih nizov, v razponu od digitalnega ortofota do specifičnih inženirskih načrtov, predstavljata podjetje Flycom kot vodilnega proizvajalca DOF z resolucijami do 2 cm. Poleg tega podjetje zagotavlja tudi infrardeč (IR) ortofoto in združuje druge senzorje (RGB, multispektralne, hiperspektralne) za različne namene mapiranja.

IR pregledi

Zračni termografski pregledi velikih infrastrukturnih objektov, z uporabo infrardeče (IR) kamere, zbirajo točne, brezkontaktne meritve temperatur. Vsaka slika vsebuje kalibrirane temperaturne podatke, ki so vdelani v vsak piksel. Flycom storitvenim podjetjem zagotavlja učinkovite, visokokvalitetne metode za identifikacijo in interpretacijo napak na opremi za dobavo električne energije ter nujne podatke, potrebne za podporo pri sprejemanju odločitev za gradbene in strešne preglede, analize cestne in železniške infrastrukture ter javno varnost.

UV pregledi

Za preglede in detekcijo praznenj ter izlivanja koron na daljnovode in postaje, Flycom uporablja današnjo najbolj napredno in občutljivo dnevno UV-kontrolno kamero. Možnost snemanja podnevi omogoča nizkocenovni postopek pregleda koron, brez potrebe za preglede v nočnem času.

Vizualni pregledi

Za dopolnitev drugih diagnostičnih podatkov ponujamo različne vrste vizualnih in video pregledov, temelječe na visokoločljivostnih fotografijah in HD videih, posledično pa vizualni pregledi in detajli predstavljajo učinkovit način za zaznavanje sprememb ter mehaničnih napak ali za pridobivanje drugih informacij, kot so nepravilnosti zaradi montažnih napak in splošne ocene stanja vegetacije znotraj pregledanega območja.

Analize satelitskih posnetkov

Satelitski podatki prinašajo nove vpoglede skozi različne pristope avtomatske semantične segmentacije in povezave le-teh s podatki strank. Poročila situacijske ozaveščenosti so avtomatsko izvedena v delujočih časovnih okvirjih.

Glavne funkcionalnosti

Ortofoto, infrardeč in vektoriziran prikaz podatkov

Prikaz diagnostičnih podatkov (podrobnosti o napakah, poročila, terenski posnetki)

Prikaz georeferenciranih RGB in IR video posnetkov

3D pogled - Neomejeni LiDAR oblak točk