Svetovalne storitve

Najnovejši segment podjetja Flycom predstavljajo svetovalne storitve, ki temeljijo na Flycom-ovem strokovnem znanju s področja energetskega sektorja. 

Z uporabo izkušenj s področja daljinskega zaznavanja in GIS programskih rešitev, ponujamo svojim strankam strokovno svetovanje, ki zajema izvajanje študij izvedljivosti in implementacijo projektov.

PRODUKTI & STORITVE

Tržne študije

Tržne študije opredeljujejo glavne tržne karakteristike za gospodinjske in poslovne uporabnike. Vsebujejo bistvene informacije o velikosti trga, potencialu trga, tržnih trendih, tržnih nihanjih, oceni rasti trga in profitabilnosti trga. Študije zagotavljajo tudi podatke in analize o strankah in trenutni tržni konkurenci.

Načrtovalne študije

Načrtovalne študije zagotavljajo podatke, ki so bistvenega pomena za učinkovito načrtovanje pomembnih dogodkov in faz projekta. Študije vsebujejo tudi optimizirano načrtovanje sredstev in načrtovanje števila ter dela zaposlenih. Na podlagi tega lahko predvidevamo sam potek projekta.

Tehnične študije

Tehnične študije zagotavljajo potrebne podatke za organizacijo konzorcijev / novih delovnih skupin, ki so potrebne v fazi implementacije projekta. Študije vsebujejo identifikacijo ključnih sredstev (fizičnih, intelektualnih, kadrovskih in finančnih), ključnih aktivnosti in ključnih partnerstev, kot glavnih komponent za učinkovito implementacijo projekta.

Finančne študije

Finančne študije zagotavljajo informacije o finančnem vidiku projekta. Študije vsebujejo kriterije o finančni perspektivi izvedljivosti projekta. Poleg tega definirajo finančne stroške, vire kapitala in profitabilnost investicije, vključujejo pa tudi analize občutljivosti in analize tveganj.

Patentne študije

Patentne študije zagotavljajo informacije o potenicalnih in trenutnih inovacijah, ki bi bile lahko registrirane kot patenti. Vsebujejo tudi kalkulacije o vplivu registriranih patentov na konkurenco in delovanje podjetja.