GIS programske rešitve

GMS-GIS je Flycom-ov lasten geografsko-informacijski sistem, ki izboljšuje upravljanje, vizualizacijo in vzdrževanje prostorskih podatkov tako, da omogoča hiter in preprost način do dostopa, urejanja in izmenjave informacij v vaši celotni organizaciji.

Na podlagi več kot desetletnih izkušenj glede produktov, povezanih s prostorskimi podatki, se Flycom-ov GMS-GIS danes uporablja v različnih industrijskih sektorjih, kjer so prostorski podatki ena izmed ključnih sestavin poslovnih procesov. Naše stranke izhajajo iz različnih panog, predvsem pa iz upravljanja z energijo, zavarovalništva, javne varnosti, telekomunikacij in vladnih organizacij.


Produkti & storitve

GMS-GIS

GMS-GIS je Flycom-ov napreden lasten geografsko-informacijski sistem, ki združuje geoprostorsko in poslovno inteligenco. Sistem omogoča zajemanje, shranjevanje, manipuliranje, analiziranje, upravljanje in predstavitev prostorskih ter geografskih podatkov, v povezavi s področjem poslovanja podjetja. Prilagojen je individualnim in specifičnim potrebam vsakega uporabnika.

GMS-GIS Real Time Modul

GMS-GIS Real Time Modul predstavlja razširitev GMS-GIS sistema in omogoča vhodno in izhodno povezavo podatkovnih tokov, obdelavo v realnem času in filtriranje ter upravljanje teh podatkov. Podatki dogodka v realnem času so uporabljeni in prikazani takoj, tok storitev na drugi strani pa omogoča podatkovne tokove atributov in prostorskih podatkov z nizko zakasnitvijo.

GMS-GIS AutoCAD Modul

GMS-GIS AutoCAD Modul je v celoti združljiv z Autodesk AutoCAD Map 3D in na ta način omogoča nemoteno dvostransko interakcijo med GMS-GIS in CAD okoljem. Sistem omogoča pripravo projektov, prikaz vseh GMS-GIS funkcionalnosti v AutoCAD okolju, pripravo in urejanje geometrij v AutoCAD okolju ter sinhronizacijo z GMS-GIS.

Glavne funkcionalnosti

Prikaz diagnostičnih podatkov (podrobnosti o napakah, poročila, terenski posnetki)

Prikaz georeferenciranih RGB in IR video posnetkov

Meritve in kalkulacije

3D pogled - Neomejeni LiDAR oblak točk

Prilagodljiva struktura podatkovnih slojev in skupin

Ortofoto, infrardeč in vektoriziran prikaz podatkov

Lokacijske, atributne ali slikovne poizvedbe

Lokacijski, atributni ali slikovni podatki