Javni razpisi Novice

Zajem prostorskih podatkov in izdelava GIS podlog cestne infrastrukture v občini Ajdovščina

12. Dec 2022

V občini Ajdoviščina bomo predvidoma do konca letošnjega leta zaključili z zajemom sferičnih fotografij in mobilnim laserskim skeniranjem občinskih cest. Zajeli bomo kategorizirane in nekategorizirane občinske ceste ter cone za pešce, evidentirali vertikalno in horizontalno prometno signalizacijo, izdelali GIS podloge ter spletno aplikacijo oziroma pregledovalnik oblaka točk in sferičnih posnetkov, do katere bodo lahko prosto dostopale enote civilne zaščite oziroma službe zaščite in reševanja.

Izdelan posnetek stanja prometne infrastrukture bo služil nadaljnjim optimizacijam prometa ter omogočal poveljniškim in operativnim enotam civilne zaščite učinkovitejše obvladovanje naravnih in drugih nesreč. Na podlagi celostnega pogleda prometne in ostale infrastrukture bodo v Ajdoviščini reševanja potekala hitreje in učinkovitejše. S prometnimi ureditvami, ki bodo izvedene na osnovi posnetkov obstoječega stanja, bodo v občini izboljšali tudi prometno pretočnost ter splošno varnost v prometu in hkrati zmanjšali škodljive emisije v okolje.

Projekt zajema prostorski podatkov in izdelave GIS podlog cestne infrastrukture občina izvaja v okviru projekta TRANSCPEARLYWARNING, ki je sofinanciranega v okviru Programa Sodelovanja Interreg V-B Adriatic Ionian ADRION 2014-2020, Second Call for Proposal, Priority Axis 2, iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in IPA II in nacionalnih sredstev.

Kako poteka mobilno lasersko skeniranje?

Mobilno lasersko skeniranje je sodobna metoda masovnega zajema podatkov s pomočjo sistema laserskih skenerjev, nameščenih na premično vozilo (platformo). S kombiniranjem različnih senzorjev (laserski skener, GNSS sprejemnik, IMU ipd.) je končni izdelek v izbranem koordinatnem sistemu georeferenciran oblak točk vzdolž trajektorije meritev.

 

Sferični slikovni zajem prostorksih podatkov

Sferične fotografije (SF) oz. 360° fotografije so končni rezultat procesa ustvarjanja serije fotografij s pomočjo specializiranih kamer ali sistema kamer. Posamezne fotografije, ki sestavljajo SF, so urejene in oblikovane ter združene v celoto, ki z ustreznim pregledovalnikom omogoča uporabniku interakcijo z virtualnim modelom (rotacije, pogledi, premikanje, približevanje).