Novice

Vloga geodetske stroke v digitalizaciji gradbeništva

30. Mar 2023

Katja Šušteršič, projekta vodja v oddelku daljinskega zaznavanja, je članica delovne skupine MSGeo za digitalizacijo v gradbeništvu. Delovna skupina je bila je bila ustanovljena v okviru Matične sekcije geodetov (MSGeo) na Inženirski zbornici Slovenije, in sicer z namenom, da bi določili vlogo geodeta in geodetske stroke ter njun prispevek k boljši digitalizaciji v gradbeništvu.

Digitalna preobrazba gradbeništva je namreč proces, ki je bistveno povezan z geodetsko stroko. Geodetski podatki so namreč prisotni pri vseh korakih evidentiranja, umeščanja v prostor, spremljanja življenjskega ciklusa gradbenih objektov in vrednotenja nepremičnin.

Strateška deklaracija, ki je produkt večmesečnega dela, je dostopna prek povezave:
https://www.izs.si/assets/media/izsnovo/2023/IZS-MSGeo-Strateska-deklaracija-BIM-marec-2023.pdf