Novice

Varovanje biotske raznovrstnosti prek sodelovanja gospodarstva in lokalne skupnosti

02. Jun 2023

Ob Svetovnem dnevu okolja je kranjsko podjetje Flycom Technologies v sodelovanju s Fundacijo Vincenca Drakslerja in Mestno občino Kranj ob Osnovni šoli Staneta Žagarja postavilo hotel za žuželke, ki je izdelan iz odrabljene šolske opreme. Gre za projekt, ki v prakso prenaša načela krožnega gospodarstva, prispeva k ohranjanju pestrosti naravnega okolja in spodbuja trajnostni razvoj lokalne skupnosti.

Hotel za žuželke so izdelali v Fundaciji Vinka Drakslerja, pri čemer so s kreativno ponovno uporabo odrabljenim šolskim stolom in mizam ter drugim materialom podarili še eno življenje. V Fundaciji še ene priložnosti ne dajo zgolj stvarem, pač pa tudi ljudem. Omogočajo namreč usposabljanje in zaposlovanje nekdanjih zasvojencev in oseb z oviranostmi. Ti so tudi sodelovali pri kreativni zasnovi in izdelavi žužohotela.

Pobuda ob Svetovnem dnevu okolja je le eno od številnih prizadevanj, ki jih Flycom Technologies izvaja za ustvarjanje bolj trajnostnega lokalnega okolja. Ta aktivnost je del projekta za trajnostni razvoj in dvig konkurenčnosti podjetja, za katerega je podjetje v okviru Javnega razpisa za spodbujanje velikih investicij za večjo produktivnost in konkurenčnost v Republiki Sloveniji (JR INVEST2022-NOO) pridobilo nepovratna sredstva. V podjetju verjamejo, da lahko prek združevanja inovacij, investicij in sodelovanja z lokalno skupnostjo ustvarimo dolgoročne pozitivne spremembe in pripomoremo k ustvarjanju boljše prihodnosti za vse.

 

Lesena skulptura je postala novo domovanje različnim vrstam žuželk, ki so ključne za opraševanje rastlin in ohranjanje ekosistemov. Postavljena je ob Osnovni šoli Staneta Žagarja, ki prek številnih aktivnosti svojo zavezanost k trajnosti in ohranjanju okolja že udejanja v praksi – šola ima zeleno streho, sadovnjak s čebelnjakom in aktiven čebelarski krožek. Žužohotel je zanje dodatna pridobitev, saj bo učencem in učiteljem služila kot izobraževalno orodje za spoznavanje pomena ohranjanja raznolikosti življenja.