Javni razpisi Novice

V Flycom Technologies pridobili sredstva za širitev zmogljivosti pri izvajanju storitev zračnega daljinskega zaznavanja

11. Nov 2022

Flycom Technologies je eno izmed 63 podjetij, ki so uspešno pridobila sredstva v okviru Javnega razpisa za spodbujanje velikih investicij za večjo produktivnost in konkurenčnost v Republiki Sloveniji (JR INVEST 2022-NOO). Z dodeljeno subvencijo bo podjetje vzpostavilo sistem za zračno lasersko skeniranje in ortofotografiranje, s čimer bo povečalo zmogljivost in uspešnost poslovanja na domačem in tujem trgu. Sofinancirana investicija v osnovna opredmetena in neopredmetena sredstva bo prispeval k doseganju višje dodane vrednosti na zaposlenega, okoljsko odgovornemu ravnanju, večji energetski ter snovni učinkovitosti in ohranjanju delovnih mest v podjetju.

Filip Rojs, direktor podjetja: “Sofinanciranje investicije vzpostavitve sistema za zračno lasersko skeniranje in ortofotografiranje bo bistveno pripomogla k udejanjanju vizije podjetja, da v petih letih okrepi vlogo ključnega akterja na področju zračnega daljinskega zaznavanja. S pridobljenimi sredstvi za nakup letalske platforme in opreme za zajem prostorskih podatkov iz zraka bomo namreč lahko uspešno povečali zmogljivosti poslovanja, stroškovno optimizirali storitve, vpeljali nove storitve in produkte ter nadgradili naše trajnostno usmerjeno poslovanje.”

 

Del sofinancirane investicije predstavlja nakup letalske platforme Diamond DA42 MPP GeoStar za zračni zajem prostorskih podatkov, preostali del investicije bo podjetje izvedlo do predvidoma konca novembra 2024. Investicijo financira Evropska unija – NextGeneration EU.

 

Preberite več o sofinancirani investiciji Vzpostavitev sistema za zračno lasersko skeniranje in ortofotografiranje.

Za dodatne informacije je na voljo Tamara Vidic Perko, Flycom Technologies d.o.o., in sicer na telefonski številki 04 581 2000  ali e-naslovu tamara.vidic.perko@flycom.si.