Predstavitev podjetja

Trajnostna poslovna strateška transformacija

28. Okt 2021

Podjetje Flycom Technologies želi postati vodilno podjetje z vidika trajnostnega poslovanja. V okviru uresničevanja te vizije smo se uspešno prijavili na javni razpis »Spodbujanje trajnostne poslovne strateške transformacije in razvoj novih poslovnih modelov v slovenskih podjetjih za lažje vključevanje v globalne verige vrednosti«, katerega vodi Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije.

V okviru javnega razpisa sta izvedena dva sklopa aktivnosti (Sklop A ter Sklop B). V okviru Sklopa A se je podjetje Flycom Technologies udeležilo Akademije trajnostnih poslovnih strategij in modelov v podjetjih (Akademija TPSMP), katero organizirajo vodilni strokovnjaki s področja trajnostnega poslovanja.  Cilj uspešno opravljenih aktivnosti sklopa A je bila priprava ključnega izvedbenega prioritetnega projekta, katerega trenutno izvajamo v okviru Sklopa B.  Naziv predlaganega projekta je Geoprostorski AI (Artificial Intelligence oz. umetna inteligenca) in ML (Machine Learning oz. strojno učenje): Avtomatizacija obdelave in analize prostorskih podatkov z namenom optimizacije poslovnih procesov in razvoja novih poslovnih modelov za lažje vključevanje v globalne verige vrednosti.