Javna infrastruktura

AGMS - Avtonomen Grid Monitoring System

Prihodnost infrastrukturnega upravljanja predstavljajo avtonomne rešitve.

Današnji upravljalci infrastrukturnih omrežij se pri svojem delu srečujejo z mnogimi izzivi, kot so zastarela sredstva, omejena sredstva za vzdrževanje, neoptimalna obravnava njihovih sredstev in omejena dostopnost do dobrih ter kvalitetnih informacij o sredstvih.

Upravljanje sredstev

Flycom zgoraj navedene težave rešuje, hkrati pa tudi ponuja poslovne priložnosti, s svojim AGMS, ki bo energetskim operaterjem omogočil upravljanje njihovih sredstev preko avtonomne flote samopolnilnih dronov, ki izvajajo redne preglede ali preglede na zahtevo, na določenih infrastrukturnih koridorjih, s čimer učinkovito zmanjšujejo ali odpravljajo potrebo po terenskih ekipah ali helikopterskih pregledih elektroenergetskih naprav.


avtonomnost in avtomatizacija

Novost AGMS je v avtonomnosti in avtomatizaciji pridobivanja podatkov, procesiranja podatkov in vrednotenja infrastrukturnih sredstev, tehničnih pogojev, potrebnih za nadaljnje upravljanje s sredstvi, ter izračunov zdravstvenih indeksov.


sistemske komponente

Sistem temelji okoli treh integriranih komponent, ki so povezane preko spletnega thin-clienta, in se uporabljajo za pregled vseh podsistemov, načrtovanj letov in planiranj letov, GIS za celotno omrežje ter alarmov in poročil, ki so poslani kritičnemu osebju.


razvoj segmentov

AGMS je zasnovan in razvit v sodelovanju s predstavniki industrije. S takim pristopom pride do soočanja z največjimi izzivi današnje industrije dronov – razvijanja popolne avtonomnosti, “end-to-end”, popolnoma prilagodljive UAV industrijske rešitve. Sistem ima velik potencial, ki ga je treba prilagoditi implementacijam celotnega električnega omrežja, z nadaljnjim razvojem v segmentih sistemov za preprečevanje trčenj, računalniških algoritmov, “on-board” procesiranju podatkov in avtomatskimi interpretacijami motenj v energetskih vodih.