Javni razpisi

Razvoj sistema za nadzor sredstev (AGMS)

13. Jan 2020

 

Prvi popolnoma avtonomni brezpilotni sistem za nadziranje sredstev (The First Fully-Autonomous Drone-Based Asset Inspection System)

Podjetje Flycom Technologies je prejemnik sredstev na Javnem pozivu »DOPOLNJEVANJE SME INSTRUMENTA – FAZA 1«. V okviru javnega razpisa  smo v podjetju Flycom Technologies izvedli študijo izvedljivosti za razvoj prvega popolnoma avtonomnega brezpilotnega sistema za nadzor sredstev (Autonomous Drone-Based Asset Inspection System – AGMS).

V okviru študije izvedljivosti smo preučili 4 glavna področja:

  • Tehnična študija izvedljivosti

Glavni cilj te analize je bila priprava navodil za dokončen razvoj sistema. Za dosego cilja smo si delo razdelili na več podkategorij, kjer smo analizirali vse parametre sistema (npr. evaluvacija primernih senzorjev, definicija optimalnih poti za letenje, analiza komunikacijskega sistema itd.). V okviru analize, smo opravili tudi več testnih poletov na dveh lokacijah v Sloveniji, kjer smo validirali ključne tehnične parametre. Rezultate vseh analiz, ter testiranj smo upoštevali pri formulaciji navodil za dokončen razvoj sistema, katera nameramo upoštevati v prihodnosti.

  • Tržna analiza

Glavni cilj tržne analize je bila ocena potencialnega trga za rešitev AGMS, ter formulacija primernega poslovnega modela. Primarni fokus analize je bil trg EU (naredili smo tudi podrobno analizo držav v katerih že imamo obstoječe stranke – Avstrija, Italija in Nemčija), ter Rusija. Potencialni trg smo dodatno segmentirali še na Primarni trg (operaterji prenosnega in (večji) operaterji distribucijskega omrežja), ter na Sekundarni trg (operaterji prenosnega omrežja za zemeljski plin, operaterji železniške in cestne infrastrukture). V okviru študije smo analizirali tudi naše konkurente, ter izvedli primerjalno analizo njihovih, ter naših rešitev. Potem ko smo zbrali vse potrebne podatke, smo na koncu razvili še poslovni model, kateri bo najbolj odgovarjal nam ter našim strankam.

  • Regulatorna analiza

Glavni cilj tega poglavja, je bila analiza trenutnih in predvidenih regulativ, ki bi lahko vplivale na našo rešitev, ter fomulacija strategije za zaščito intelektualne lastnine. Z namenom doseganja ciljev smo naloge segmentirali na 3 glavne kategorije – regulatorna analiza EU trga; regulatorna analiza trga Ruske Federacije ter; formulacija strategije za zaščito intelektualne lastnine.

  • Priprava poslovnega načrta

V tem poglavju smo upoštevali vse zaključke pridobljene iz prejšnjih analiz, na podlagi katerih smo potem pripravili dolgoročni poslovni in finančni načrt, ter prodajno strategijo.

Izvedbo študije izvedljivosti ocenjujemo kot uspešno, saj bomo zaključke pridobljene iz študije, upoštevali pri nadaljnjem razvoju rešitve.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Povezava na spletno stran evropske kohezijske politike v Sloveniji: www.eu-skladi.si