Javni razpisi

Trajnostna poslovna strateška transformacija

09. Sep 2020

Podjetje Flycom Technologies želi postati vodilno podjetje z vidika trajnostnega poslovanja. V okviru uresničevanja te vizije smo se uspešno prijavili na javni razpis »Spodbujanje trajnostne poslovne strateške transformacije in razvoj novih poslovnih modelov v slovenskih podjetjih za lažje vključevanje v globalne verige vrednosti«, katerega vodi Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije.

V okviru javnega razpisa bosta izvedena dva sklopa aktivnosti (Sklop A ter Sklop B). V okviru Sklopa A se bo podjetje Flycom Technologies udeležilo Akademije trajnostnih poslovnih strategij in modelov v podjetjih (Akademija TPSMP), katero organizirajo vodilni strokovnjaki s področja trajnostnega poslovanja. Z udeležbo na Akademiji TPSMP in s sodelovanjem z vodilnimi strokovnjaki na področju trajnostnega poslovanja bodo izvedene naslednje aktivnosti:

  1. priprava 4-5 letne Trajnostne poslovne strategije,
  2. priprava/prilagoditev poslovnih modelov,
  3. priprava predlogov izvedbenih projektov za uresničevanje trajnostnih poslovnih strategij.

Cilj uspešno opravljenih aktivnosti sklopa A je priprava ključnega izvedbenega prioritetnega projekta, s katerim bomo kandidirali za finančna sredstva v sklopu B.
Po uspešno opravljenih aktivnosti v sklopu A, bo podjetje Flycom Technologies pripravilo ključni izvedbeni prioriteten projekt, ki bo kandidiral za finančna sredstva v sklopu B.