Nekategorizirano

Sodelovanje z lokalno skupnostjo je pomemben steber v naši politiki družbene odgovornosti

28. Apr 2022

V Flycom Technologies v vseh dejavnostih stremimo k družbeno odgovornemu ravnanju. Naša politika družbene odgovornosti temelji na usklajevanju družbene, okoljske in ekonomske uspešnosti, s čimer želimo zagotoviti, bodo lahko prosperirale  tudi prihodnje generacije .

Eden izmed ključnih stebrov družbene odgovornosti je tudi sodelovanje z lokalno skupnostjo in prizadevanje za socialno vključenost v družbo vsakogar.

Ponosni smo na uspešno sodelovanje s podjetjem Birografika Bori d.o.o., ki je invalidsko podjetje in za nas izvaja raznovrstne tiskarske storitve. Flycom Technologies sodeluje s podjetjem pri naročanju promocijskega materiala za sejemske nastope, novoletna poslovna darila ipd. Birografika ponuja izdelke, ki zadostijo našim visokim zahtevam glede uporabe lokalnih, kakovostnih in trajnostnih materialov.

 

Prek sodelovanja tako spodbujamo zaposlovanje težje zaposljivih in ranljivih skupin, stremimo k uporabi do okolja prijaznejših materialov in prispevamo k dinamičnemu razvoju lokalne skupnosti.