Novice Predstavitev podjetja Sodelovanje z javnostjo

Sodelovanje s Fakulteto za gradbeništvo in geodezijo

17. Jun 2022

Sodelovanje z akademsko sfero je za Flycom Technologies ključnega pomena. Zavedamo se pomembnosti povezovanja in izmenjave strokovnega znanja, izkušenj, primerov dobrih praks in poznavanja potreb na trgu, zaradi česar so naše storitve in izdelki bolj kakovostni, inovativni in konkurenčni. Poleg tega je fakulteta za nas tudi ključni vir za pridobivanje našega strokovnega kadra.

Študijski obisk

V maju so nas v okviru sodelovanja omenjenega sodelovanja na sedežu družbe obiskali študenti magistrskega študija geodezije in geoinformatike.

Kot je povedal Vid Jakopin, vodja oddelka Daljinsko zaznavanje: „Za nas so to tovrstna srečanja dragocena, saj bolj kot je akademska sfera seznanjena z potekom in načinom dela ter izzivi, s katerimi se srečujemo, bolje pripravijo študente, torej naše bodoče sodelavce na izzive, ki jih čakajo ob zaposlitvi. Gre za nekakšen sklenjen krog, od katerega imamo na koncu korist vsi.“

Sodelovanje v sklopu projekta GeoTAK

V Sklopu Erasmus+ projekta GEOTAK, ki združuje štiri fakultete iz Evrope in študente ter profesorje iz Armenije in Kirgizistana, je junija v prostorih Flycom Technologies potekalo delovno srečanje. Poleg  predstavitve podjetja in dela, ki ga opravljamo, ter poteka projekta, smo si izmenjali tudi primere dobrih praks.

GeoTAK, »Developing Interdisciplinary Postgraduate Programmes and Strengthening Research Networks in Geoinformation Technologies in Armenia and Kyrgyzstan« je projekt, financiran v okviru poragrama Erasmus+. Njegov namen je razviti podiplomske visokošolske študijske programe na področju geoinformacijskih tehnologij (GIT) in okrepiti sodelovanje na področju raziskav in inovacij v domeni geoinformatike med visokošolskimi institucijami, industrijo in javno upravo v Armeniji in Kirgiziji. Projekt koordinira Universidad Politècnica de València, poleg Univerze v Ljubljani pa sta evropska partnerja še Kraljevi inštitut za tehnologijo iz Stockholma (KTH Stockholm) in Univerza Vrije iz Bruslja (VUB).