Novice Produkti in storitve

Snemanje cestnega omrežja v Mestni občini Ljubljana

09. Mar 2022

V Mestni občini Ljubljana bomo z mobilnim laserskim skeniranjem (MLS) in sferičnim fotografiranjem (SF) do predvidoma 15. maja posneli kategorizirane občinske ceste. Z zajetimi podatki bodo v občini pridobili natančen in dejanski vpogled v stanje javne prometne infrastrukture, ki je v njihovem upravljanju, izboljšali bodo svoje evidence, podatki pa bodo pripomogli k učinkovitejšem upravljanju, načrtovanju in razvoju ter varstvu občinskih cest in prometa na njih.

Mobilni zajem prostorskih podatkov

Mobilni zajem prostorskih podatkov v Flycom Technologies izvajamo z mobilnim laserskim skeniranjem ter zajemom sferičnih fotografij. Pri tem uporabljamo mobilni sistem za zajemanje laserskih točk in sferičnih 360° fotografij visoke ločljivosti, ki je nameščen na mobilni platformi. Kalibriran sistem omogoča, da so zajeti prostorski podatki izjemno natančni (ločljivost fotografij je nekaj centimetrov).

Mobilno lasersko skeniranje (MLS) prek sistema laserskih skenerjev, ki so nameščeni na vozilo, omogoča, da v kratkem času lahko zajamemo velike količine prostorskih podatkov. Končni produkt takšnega snemanja je georeferenciran oblak točk vzdolž trajektorije meritev.