Javni razpisi

Zavarovalniški trg v ruski federaciji

28. Jan 2019

Podjetje Flycom je prejemnik sredstev na Javnem pozivu za sofinanciranje tržnih raziskav, mednarodnih forumov in certifikatov v letu 2018, katerega namen je povečati konkurenčnost mikro, malih in srednjih podjetij na tujih trgih ter zvišati stopnjo internacionalizacije teh podjetij. Podjetje je sredstva pridobilo za sofinanciranje upravičenih stroškov tržnih raziskav.

Z izvedbo tržne raziskave želi podjetje Flycom na trgu zavarovalništva Ruske Federacije natančno oceniti potencial lansiranja svojih programskih rešitev, baziranih na Flycom-ovem lastnem geografskem informacijskem sistemu, GMS-GIS. Rešitev GMS-GIS za zavarovalni sektor obsega sklop programskih rešitev, ki naslavljajo izzive, s katerimi se ukvarjajo prevzemniki rizika, upravljalci škodnih zahtevkov ter marketing in prodaja. Rešitev naslavlja tako sektor pozavarovalništva kot tudi sektor premoženjskih zavarovalnic.

Tržna raziskava bo opravljena z namenom zbiranja informacij iz primarnih in sekundarnih virov o ciljnem trgu (Rusiji) in konkurenci, ki je na tem trgu trenutno prisotna.

Osredotočena bo na identifikacijo in evalvacijo možnosti uvedbe novih produktov in storitev na ciljnem trgu, oceno primernosti uvedbe novih produktov in storitev glede na potrebe ciljnega trga, pripravo prilagoditvenega načrta za uvedbo novih produktov in storitev glede na potrebe ciljnega trga in identifikacijo primernih prodajnih kanalov na ciljnem trgu. Končni rezultat tržne raziskave bo tako celostna in strukturirana predstavitev podatkov o ciljnem trgu (Rusiji) in pa tudi konkurenci, ki se na tem trgu trenutno nahaja.

S tem bo naše podjetje pridobilo obširen pogled na ruski trg, na katerem namerava tržiti svoje produkte in storitve z GMS-GIS področja zavarovalništva.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.