Javni razpisi

RAZVOJ INTEGRIRANEGA GEOGRAFSKO INFORMACIJSKEGA SISTEMA

06. Nov 2018

  

Strategija podjetja Flycom se v zadnjih letih primerno usmerja k razvoju napredne informacijske rešitve GMS oz. “Grid Monitoring System”, baziranje na tehnologiji GIS (Geografsko Informacijski Sistem), kateri naslavlja specifične uporabniške potrebe eletrooperaterjev ter rešuje trenutne probleme industrije na področju integracije informacijskih sistemov sodobnih načinov vodeja in vzdrževanja ter izboljševanja obstoječih delovnih procesov.

Zastavljen izziv
S programsko rešitvijo GMS želimo eliminirati glavne omejitve uporabe GIS sistemov v energetskem sektorju: slaba ali neobstoječa povezljivost z drigmi indormacijskimi sistemi ter limitirana izraba obstoječih podatkov za namene učinkovitega vodenja in vzdrževanja.
Tekom projekta nameravamo razviti integriran geografsko informacijski sistem za napreden nadzor in vzdrževanje pametnih elektro energetskih omrežij.
V sklopu izvajanja je predviden razvoj GIS vmesnika, ki bo omogočal izmenjavo podatkov po standardu CIM (Common Information Model), razvoj in tržno lansiranje prostorskega modula sistema GMS GIS za oceno rizika in prioritizacijo del ter boljšo odzivnost v primeru nenačrtovanih izpadov na EE omrežju ter prikaz lokacij izpadov na omrežju na geografskem vmesniku programa GMS GIS v (skoraj) realnem času.

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.