Produkti in storitve

Popolni orthofoto (True orthophoto)

23. Nov 2020

V podjetju Flycom Technologies strmimo k nenehnim izboljšavam, kar poleg novih senzorjev in platform za zajem prostorskih podatkov ter nove programske opreme za njihovo obdelavo pomeni tudi optimizacijo obstoječih postopkov in učenje novih metodologij. Novo znanje in izkušnje pa preko širjenja seznama produktov nudimo tudi našim strankam.
Tako smo v zadnjem letu med svoje produkte digitalne fotogrametrije dodali tudi popoln ortofoto oz. angleško true orthophoto.

Tako kot pri klasičnem ortofotu, gre za aerofotografije pretvorjene v ortogonalno projekcijo z upoštevanjem podatkov o reliefu in absolutne orientacije fotografij. Pri tem so odstranjeni vplivi optike fotoaparata, njegovega nagiba in vpliv razgibanosti terena – izdelek predstavlja geometrijsko pravilen prikaz površja v izbrani projekcijski ravnini z enotnim merilom na celem območju.
Čeprav je klasični ortofoto vsesplošno zelo uporaben izdelek, ker omogoča pridobivanje naposrednih vizualnih informacij o prikazanem območju ter je koristna podlaga kot osnoven in natančen zemljevid ima na urbanih območjih določene omejitve. V klasičnem ortofotu objekti kot so zgradbe in mostovi niso upoštevani v DMR-ju (digitalnem modelu reliefa), ki je uporabljen kot projekcijska ploskev za ortorektifikacijo posnetkov. Ker so zračni posnetki zajeti po principu centralne projekcije, se na njih pojavi popačenje položaja upodobljene vsebine. Popačenje nastane zaradi višinske razgibanosti reliefa in tudi na objektih, ki so nad reliefom (npr. zgradbe in drevesa). Le-ti so zaradi centralne projekcije premaknjeni radialno navzven od središča slike. Višji kot je objekt in dlje kot je odmaknjen od središča posnetka, večji je radialni premik. Strehe zgradbe so zato na ortofotu zamaknjene, kar se vidi v obliki nagnjenih zgradb. Podobno so lahko deformirano prikazani mostovi, saj ne ležijo na površju reliefa.

S popolnim ortofotom poskušamo odpraviti zgoraj naštete pomanjkljivosti klasičnega ortofota. Ker se transformacija iz centralne v ortogonalno projekcijo pri klasičnem ortofotu izvede samo na podlagi DMR-ja, se pravilno preslikajo le točke na površju, ki sovpadajo z DMR-jem. Ta problem rešimo z izdelavo popolnega ortofota, kjer so pri ortorektifikaciji poleg DMR-ja vključeni tudi grajeni objekti. Višine le-teh pridobimo iz fotogrametričnih oblakov točk. Pri ortorektifikaciji se tako vrhnje ploskve zgradb in mostovi preslikajo na geometrijsko prave položaje.