Novice

Podjetje je uspešno pridobilo certifikat kakovosti ISO 14001

08. Sep 2022

Skrb za ravnanje z okoljem je zapisano v DNK podjetja Flycom Technolologies. Naše poslanstvo je »Razvoj inovativnih geoprostorskih rešitev za boljši jutri«, pri čemer želimo nenehno zmanjševati in preprečiti morebitne negativne vplive na okolje ter prispevati k ohranjanju zdravega okolja za bivanje.
Strateške in okoljske cilje ter akcijski načrt za njihovo dosego smo opredelili in zapisali v štiriletno Trajnostno strategijo podjetja, ki jih vestno izpolnjujemo vsi zaposleni.

Letos smo politiko ravnanja z okoljem uspešno nadgradili – pridobili smo certifikat kakovosti ISO 14001, ki je sistem za ravnanje z okoljem. Z ISO 14001, ki je eno najpomembnejših orodij organizacij po vsem svetu, smo uspešno opredelili izzive, ki jih naša dejavnost predstavlja za okolje, ter ukrepe za učinkovito nadziranje in zmanjševanje morebitnih negativnih vplivov na okolje.