Novice Produkti in storitve

Multisenzorski zračni pregled Republike Hrvaške

13. Jan 2022

Flycom Technologies je del mednarodnega konzorcija, ki je konec leta 2021 z Državno geodetsko upravo Republike Hrvaške  podpisal pogodbo za projekt »Multisenzorski zračni pregled Republike Hrvaške za oceno tveganja naravnih nesreč«, ki se izvaja v okviru Operativnega programa »Konkurenčnost in kohezija« za obdobje 2014-2020.

Lidar in ortofoto zajem podatkov iz zraka bo Flycom Technologies izvedel letos. Podatki bodo uporabljeni za izdelavo digitalne ortofoto karte Hrvaške in za izvedbo visoko natančnega digitalnega modela reliefa (DTM), ki bo, kot so zapisali na Geodetski upravi, »ključnega pomena za prostorsko načrtovanje, preprečevanje in analize tveganj povezanih s popravami, potresi in drugimi naravnimi nesrečami, aktualiziranje državnih kart in podlaga za druge geoinformacijske sisteme«.

Več o projektu na spletišču Državnega geodetskega urada Republike Hrvaške.