Novice

Inovativna programska rešitev GMS-GIS za TELCO podjetja

20. Dec 2021

Vsi lastniki in upravljalci telekomunikacijskih omrežij morajo skladno z zahtevami Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije (AKOS) poročati o aktualnem stanju svojega omrežja. Lastniki in upravljalci, ki v zbirni kataster Gospodarske javne infrastrukture (GJI) še niso sporočili dopolnitve stanja omrežja v posodobljeni obliki, v teh dneh prejemajo pozive za ureditev svojih podatkov.

Flycom Technologies s svojo inovativno programsko rešitvijo GMS-GIS lastnikom in upravljalcem telekomunikacijskih omrežij ponuja enostavno in dolgoročno izpolnitev zahtev AKOS. Z omenjeno programsko rešitvijo naročnikom omogočamo, da so njihovi podatki v zbirnem katastru GJI venomer aktualizirani, hkrati pa poenostavljamo analize ter avtomatiziramo pripravo elaboratov za oddajo Geodetski upravi RS.

Za več informacij o programski rešitvi smo dosegljivi na info@flycom.si.