Zavarovalništvo

Zavarovalništvo je močno povezano s prostorskimi komponentami, saj več kot 85% vseh zavarovalniških podatkov vsebuje lokacijske karakteristike.

GMS-GIS združuje sloje poslovnih podatkov (po)zavarovalniških družb s tretjeosebnimi sloji geoprostorskih podatkov in posledično bogati zavarovalniška podatkovna skladišča. (Po)zavarovalniške družbe lahko zato bolje ocenijo nove tržne priložnosti, naslovijo tveganja in upravljajo zahtevke.  

 

 

Uporaba GMS-GIS v zavarovalništvu:

Underwriting

 • Boljše razumevanje tveganj
 • Zbiranje informacij o naravnih nesrečah in katastrofah
 • Izboljšanje ocene tveganja z modeliranjem
 • Identifikacija kopičenja tveganj

Upravljanje zahtevkov

 • Preučevanje izgube po pomembnih dogodkih
 • Vizualizacija in upravljanje sredstev na ogroženih območjih
 • Izboljšana koordinacija ekip v pisarnah in na terenu
 • Optimizacija poti

Prodaja in trženje

 • Prilagoditev premijskih con
 • Sledenje geomarketinški uspešnosti prodajnega oddelka
 • Optimizacija prodajnega teritorija
 • Izvedba prostorskih analiz
 • Fokusiranje marketinške strategije

Upravljanje odnosov s strankami/CRM

 • Lociranje obstoječih in potencialnih strank
 • Identifikacija strank, ki so bile prizadete v nesrečah/katastrofah
 • Ocena potencialnih naravnih katastrof, ki lahko prizadanejo stranke
 • Alokacija razpoložljivih sredstev v kritičnih situacijah

Pozavarovanje

 • Natačna, celostna in posodobljena baza podatkov
 • Ocenitev (potencialnih) izgub
 • Deljenje informacij med različnimi oddelki
 • Alokacija sredstev glede na izpostavljenost tveganju

GMS-GIS je namenska spletna aplikacija za zajem, vizualizacijo in analize prostorskih podatkov, ki so potrebni za analize tveganja, upravljanje z zahtevki in prodajo ter trženje.

 

Preprosta uporaba sistema omogoča hitro prilagoditev na okolje platforme, ki je dostopna iz namiznih in mobilnih naprav, ter na ta način lahko podpira zavarovalniške postopke tako v pisarni, kot na terenu.

 

GMS-GIS je SAAS aplikacija z neomejeno razširljivostjo, ki jo lahko uporablja poljubno število uporabnikov. Ker gre za spletno aplikacijo, GMS-GIS lahko gostuje v oblaku ali v lastnem stežniškem okolju stranke.

 

Ker je GMS-GIS lastniška programska oprema podjetja Flycom, jo je mogoče prilagoditi individualnim potrebam strank.

 

Razvojna ekipa podjetja Flycom je odgovorna za integracijo GMS-GIS sistema z različnimi ERP, BI in CRM sistemi.

 

GMS-GIS aktivno uporablja zavarovalniški sektor v različnih oddelkih.