Vladne organizacije in pametne skupnosti

V podjetju Flycom menimo, da je lokacija kritična točka, okoli katere je potrebno interpretirati podatke.

Skoraj vse stvari lahko opredelimo s prostorom, zato so prostorske vizualizacije in prostorske analize kritične za efektivno organizacijo vladnih oddelkov in pametnih skupnosti.  

 

 

Uporaba GMS-GIS v vladnih organizacijah in pametnih skupnostih:

Zemljiški register

 • Upravljanje z natančnimi in dostopnimi nepremičninskimi evidencami
 • Vnos, posodabljanje in vzdrževanje zemljiških podatkov
 • Povezovanje vseh oddelkov zemljiške administracije

Davčni organi

 • Poenostavljeno in olajšano pobiranje davkov na nepremičnine
 • Uporaba obsežnih davčnih zemljevidov in davčnih evidenc
 • Povezovanje davčnih in zemljiških podatkov
 • Celovita primerjava sedanjih in preteklih davčnih informacij

Občinski organi

 • Uporaba obsežne baze podatkov – informacije o zdravju, okolju, varnosti, izobrazbi ipd.
 • Učinkovita izmenjava podatkov med različnimi oddelki
 • Zagotavljanje podatkov za notranje in zunanje uporabnike
 • Uporaba statističnih informacij o kritičnih področjih

Pametne skupnosti

 • Upravljanje, deljenje in vizualizacija podatkov v realnem času, pridobljenih iz različnih virov v vaši skupnosti
 • Združevanje različnih vrst podatkov, od podatkov o podjetjih in družbenih medijih, do podatkov, pridobljenih iz senzorjev, zemljevidov in satelitskih posnetkov, ipd.
 • Izboljšanje kakovosti življenja prebivalcev z lociranjem in naslavljanjem kritičnih točk v infrastrukturni mreži skupnosti
 • Izboljšanje poslovnega okolja na podlagi večje varnosti, udobja, zdravja in trajnosti mesta ter prebivalcev

GMS-GIS omogoča uvoz, vzdrževanje in upravljanje z zemljiškimi evidencami. Omogoča tudi učinkovito opravljanje dela za terenske ekipe, saj je združljiv z mobilnimi telefoni, tabličnimi računalniki, ipd.

 

GMS-GIS omogoča nadzor nad anketnimi podatki, uradnimi listinami, nepremičninskimi informacijami in vrednotenjem nepremičnin. Na podlagi tega zagotavlja bistvene sestavine za učinkovito upravljanje z zemljiškimi knjigami.

 

Z GMS-GIS je možno pridobiti točne in natančne podatke o zemljiškem vredotenju, izvajati analize trenda in izračunati oceno vpliva. Prikazati je možno tudi zemljevid anomalij.

 

GMS-GIS ponuja projektne nadzorne plošče in analize scenarijev. Poleg tega zagotavlja popoln vpogled v projekt, kar je nujno potrebno za učinkovito sprejemanje odločitev. Ena od prednosti pa so tudi vizualizacijski pripomočki (za prikaz prodajnih učinkov, zapiranj podjetij, ipd.).

 

Ena od največjih prednosti GMS-GIS je e-upravljanje preko javnega pregledovalnika zemljiških knjig. Sistem omogoča splošni javnosti pregled zemljišč in njihove informacije na podlagi vmesnika, ki je intuitiven in enostaven za uporabo.

 

GMS-GIS s funkcijo upravljanja zemljišč omogoča topološko konsistenco zemljišč, avtonomno ustvarjanje topologij, integriteto med katastrskimi podatkovnimi nizi, ustvarjanje geometrij in druge elemente, ki so zahtevani s strani zainteresiranih upraviteljev zemljišč.