Telekomunikacije

V podjetju Flycom verjamemo, da lahko GMS-GIS pomaga rešiti glavne izzive, s katerimi se srečujejo omrežni operaterji.

Prednosti uporabe GMS-GIS za omrežne operaterje predstavljajo izboljšani poslovni projekti, nižji projektni stroški, boljša alokacija finančnih sredstev, hitrejše trženje, zmanjšane negotovosti, doslednost in popoln pregled nad projekti. 

 

 

Uporaba GMS-GIS v telekomunikacijah:

Trženje in segmentacija trga

 • Geografska segmentacija strank
 • Predvidevanje povpraševanj po storitvah
 • Izvedba ciljno usmerjenih tržnih akcij

Podpora poslovanju podjetja

 • Nadziranje in upravljanje omrežja v primeru nedelovanja ali testiranja
 • Takojšenj dostop do podatkov o strankah, tovarniških vnosih in statusu signala
 • Upravljanje informacij o omrežnih elementih
 • Predvidevanje in preprečevanje okvar

Zmogljivostno in investicijsko načrtovanje

 • Ocena potenciala za nadgradnjo ali razširitev omrežja
 • Ocena investicijskih stroškov
 • Vzpostavitev optimizirane zmogljivosti omrežja
 • Pridobitev dobre osnove za investicijsko planiranje

Žični inženiring

 • Načrtovanje, oblikovanje, uvajanje in upravljanje omrežja
 • Posodobitev in konfiguracija omrežnih poti
 • Podpora in optimizacija delovnih procesov

Brezžični inženiring

 • Celovita povezava pokritosti s poslovnimi priložnostmi
 • Zmanjšanje investicijskih stroškov
 • Pridobivanje strank in geoprostorskih informacij

UPRAVLJANJE ODNOSOV S STRANKAMI/CRM

 • Upravljanje strank glede na lokacijske podatke
 • Informiranje strank o delu na omrežju
 • Optimiziranje storitev za stranke

Upravljanje terenskega dela

 • Učinkovito usmerjanje vzdrževalnih ekip na lokacije, kjer je prišlo do okvare
 • Izboljšanje odzivnih časov, časov vožnje in pokritosti teritorija
 • Optimizacija časa in stroškov, ki nastanejo pri delovanju terenskih ekip

GMS-GIS je geografsko-informacijski sistem, ki se uporablja za učinkovito načrtovanje in upravljanje omrežja, in prikazuje objekte ter povezave podatkovnega modela v uporabniško določenih slojih. Programska rešitev ima celoten nabor GIS fukcionalnosti, vključno s funkcijami poizvedb, meritev, filtriranja, zaznamkov in prostorskih analiz.

 

Na podlagi sodelovanja z družbo Comsof, je GMS-GIS integriran s FiberPlanIT optimizatorjem, vgrajenim matematično stroškovnim optimizacijskim modulom, ki, ob upoštevanju vnaprej določenih stroškovnih parametrov, samodejno izračuna optimalno razporeditev vozlišč in alokacijskih točk. Na podlagi tega lahko uporabnik testira različne scenarije, pridobi natančne BOM in BOQ, zmanjša netočne domneve, ipd.

 

GMS-GIS omogoča uporabnikom enostaven dostop in nadzor nad vsemi sredstvi v omrežju, tako da: 1.) omogoča oceno topologije omrežja za lociranje sredstev, izpadov in strank; 2.) zagotavlja podporo za vzdrževanje omrežja; 3.) zagotavlja podatke o prostih zmogljivostih ipd.

 

GMS-GIS lahko za raziskave na terenu, pridobivanje podatkov, preoblikovanja in analize, uporabljajo geodeti, pogodbeniki in nadzorniki preko mobilnih naprav, kot so pametni telefoni, tablični računalniki ter GNNS tablice. Ko so podatki na terenu zajeti ali urejeni, so samodejno sinhronizirani s centralno bazo podatkov, kar inženirskemu oddelku omogoča spremljanje in vrednotenje vseh terenskih del ter procesov.  

 

    

Za omrežne inženirje, ki običajno načrtujejo v CAD programih, smo zagotovili popolno integracijo GMS-GIS z Autodesk AutoCAD Map 3D, kar pri izdelavi ali urejanju optičnega omrežja, omogoča brezhibno dvostransko interakcijo med GIS in CAD okoljem.