Javna varnost

Integriran in celovit geografsko-informacijski sistem je ključen element za današnje operacije v segmentu javne varnosti.

GMS-GIS z njegovo prilagodljivo informacijsko strukturo, predstavlja popolno podporo za vse tipe agencij javne varnosti v vseh fazah delovanja – planiranju, pripravljenosti, odzivu in obnovi. 

 

 

Uporaba GMS-GIS v javni varnosti:

Planiranje

 • Ocenitev različnih scenarijev v izrednih razmerah
 • Izdelava in upravljanje zemljevidov tveganj znotraj kritičnih območij
 • Analiza nevarnih dogodkov in situacij
 • Ocenitev ranljivosti v specifični situaciji

Pripravljenost

 • Izvedba simulacij in modeliranja potencialnih nevarnosti
 • Pridobitev informacij o sredstvih in inventarju
 • Zagotavljanje podpore pri usposabljanju za operacije
 • Izboljšanje podpore pri sprejemanju odločitev in ukrepih

Odziv

 • Komunikacija z ekipami na terenu (z mobilnimi telefoni, tabličnimi računalniki, ipd.) preko enotne platforme
 • Koordinacija potrebnih ukrepov za optimiziranje javne varnosti
 • Sledljivost osebja in njihova najbolj primerna alokacija
 • Obveščanje in opozarjanje javnosti o kritičnih dogodkih in njihovem poteku

Obnova

 • Upravljanje ekip, ki so trenutno na terenu
 • Ocenjevanje škode
 • Predvidevanja ekonomskih in infrastrukturnih renovacij
 • Predvidevanja glede možnosti prihodnjih nesreč

Področja uporabe

 • Upravljanje v primerih nujne pomoči in nesreč
 • Zakonodajno-izvršilni organi in organi državne varnosti
 • Gasilci, reševalci in nujna pomoč
 • Distribucijski centri in centri nujne pomoči

Ogled lokacije dogodka preko digitalne mape z različnimi podatkovnimi sloji.

 

 Prikaz glavnih informacij o določenem dogodku in razpoložljivih sredstvih v realnem času, kar omogoča učinkovito spremljanje, nadzor in planiranje v kritičnih situacijah.

 

Izvajanje prostorskih analiz s pomočjo filtrov in različnih metod prostorske vizualizacije.

 

Alokacija sredstev preko geofencing-a (npr. na podlagi ETA) za potrebe določanja sredstev na določeni policijski postaji, v bolnišnici, ipd.

 

Izboljšano usmerjanje klicev za distribucijske potrebe s pomočjo izračuna cestnih razdalj in določitve ETA.

 

 

Spremljanje razmer z Google Street View za boljšo prostorsko ozaveščenost o karakteristikah določenega dogodka.