Javna infrastruktura

Sektor javne infrastrukture je močno povezan z geografskimi komponentami, saj je več kot 80% podatkov na nek način vezanih na geografsko lokacijo.

GMS-GIS omogoča mapiranje, snemanje, analiziranje, razumevanje, optimizacijo, integracijo, vizualizacijo in razvoj različnih oddelkov v sektorju javne infrastrukture. 

 

 

Uporaba GMS-GIS pri javni infrastrukturi:

Električna omrežja

 • Nadzor, sledenje, načrtovanje in upravljanje delovnih procesov
 • Preprečevanje energetske kraje
 • Omogočanje izboljšane distribucije električne energije
 • Zagotavljanje potrebnih, posodobljenih in točnih podatkov o električnih omrežjih ter strankah

Vodovodi in kanalizacija

 • Zemljevid vseh sredstev in infrastrukture
 • Spremljanje delovanja sistema in, na podlagi tega, analiziranje njegove učinkovitosti
 • Celovit zemljevid in podatki o vseh vodnih vzorcih
 • Najdba razpok v vodni/kanalizacijski infrastrukturi in obveščanje vzdrževalnih ekip o njihovi odpravi

Plinovodi

 • Zmanjšanje uhajanja plinov in organizacija njihovega popravila
 • Zagotavljanje prostorskih (cevovodi, terminali rezervoarjev…) in neprostorskih (materiali, naprave…) informacij
 • Pridobivanje informacij o varnosti in stabilnosti uporabljenega ali potencialnega terena
 • Avtomatizacija delovnih procesov in izboljšanje poslovanja podjetja

Odpadki

 • Zmanjšanje transportnih stroškov in časa/optimizacija transportnih procesov
 • Zmanjšanje škodljivih vplivov trdnih odpadkov za okolje
 • Nadziranje dejavnosti na odlagališčih in iskanje novih potencialnih odlagališč
 • Optimizacija lociranja smetnjakov na podlagi gospodinjstev, javnih zgradb in vozil za odvoz odpadkov

Naftovodi

 • Napeljevanje cevovodov na okoljsko in stroškovno najbolj učinkovit način
 • Izvajanje rednih nadzorov cevovodnih odsekov
 • Enostavna in popolna komunikacija med prostorsko ločenimi sekcijami
 • Izboljšanje zdravja in varnosti zaposlenih

Toplotna karta se lahko uporablja za vizualizacijo gostote različnih dogodkov, kot so izpadi, okvare, popravila, ipd.

 

 

S pajkovimi diagrami lahko enostavno prikažemo, kako na najbolj učinkovit način dodeliti delovne naloge in servisna območja. 

 

 

Buffering omogoča TSO-jem analizo o tem, kateri objekti (vegetacija ali producirani) so v določeni buffer coni.

 

Analiza območja vpliva je odlično orodje za simulacijo idealne alokacije vzdrževalnih ekip.

 

 

Z GMS-GIS je mogoče izvajati analize podatkov o atributih in jih vizualizirati s pomočjo različnih grafičnih orodij.

 

 

Kalkulator časa in razdalij pomaga pri navigaciji ekip na terenu.

 

 

 

Z urejevalnikom slik je znotraj GMS-GIS sistema mogoče slikanje, urejanje in nalaganje slik.

 

Integracija GMS-GIS z IS drugih strank razkrije polni potencial programa – sposobni smo izvesti integracijo z individualnimi sistemi ali preko podatkovnih vodil.