Predstavitev podjetja

Digitalna transformacija podjetja Flycom Technologies

10. Mar 2022

V Flycom Technologies želimo okrepiti vlogo ključnega akterja na področju zračnega in mobilnega daljinskega zaznavanja v Evropi ter postati vodilni regionalni akter v segmentu GIS programskih rešitev. Zavedamo se, da so za uspešno realizacijo našega poslanstva in vizije ključnega pomena razvoj novih kompetenc in znanj zaposlenih, tehnološke izboljšave in nadgradnja poslovnih procesov, kar lahko opišemo tudi z besedno zvezo digitalna transformacija podjetja.

Da bomo na evropskem trgu lažje zasedli pozicijo vodilnega podjetje na področju inovativnega razvoja in celostnega upravljanja z geoprostorskimi podatki, smo v okviru »Spodbud za digitalno transformacijo MSP (P4D ReactEU)«, ki jih v okviru evropske kohezijske politike v Sloveniji podeljuje Slovenski podjetniški sklad, uspešno pridobili sredstva za nakup novega, tehnološko najnaprednejšega metričnega sistema za daljinski zajem podatkov in računske infrastrukture za potrebe nadaljnjega razvoja algoritmov umetne inteligence in strojnega učenja. Prek sofinanciranje operacije Digitalna transformacija podjetja pa bomo vzpostavili tudi novo programsko opremo za obdelavo prostorskih podatkov in prek različnih aktivnosti poskrbeli za večjo kibernetsko varnost podjetja.

V okviru digitalne transformacije smo si v podjetju zadali šestnajst specifičnih ciljev s katerim bomo izboljšali izkušnje naših naročnikov, izpopolnili učinkovitost zbiranja, obdelave in vizualizacije prostorskih podatkov, nadgradili procese in digitalne rešitve, ki bodo v podporo pri poslovanja, vpeljali nove digitalne poslovne modele, podprli razvoj digitalnih kompetenc naših zaposlenih, izboljšali kibernetsko varnost v podjetju in postali primer dobre prakse na področju izvedbe projektov »Industrije 4.0«.

 

Naložbo financirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru odziva Unije na pandemijo COVID-19.