Transport in urbanistično načrtovanje

Zaznavanje realnosti, planiranje prihodnosti

Tehnologija zračnega laserskega skeniranja, IR pregledi in zračni posnetki so bistveni za načrtovanje pametnih mest. Tehnologija omogoča infrastrukturne analize, cestne in železniške nadgradnje ter planiranje novih transportnih sistemov.

LiDAR in ortofoto natačni digitalni modeli urbanih okolij, izboljšani s 3-D izvedbeno opremo, omogočajo urbanim in regionalnim načrtovalcem ter krajinskim arhitektom izvajanje celovitejših načrtov njihovih projektov. Točni 3-D digitalni modeli so bistveni za prenos podatkov o načrtovanju na razumljiv način.

Načrtovanje cest in železnic

Za načrtovanje in razvoj novih transportnih sistemov, vam zagotavljamo visoko natančne topografske načrte s podatki, pridobljenimi iz naših laserskih skeniranj in ortofota.


Cestno in železniško mapiranje

Cestno in železniško mapiranje je izvedeno z uporabo naših mobilnih mapirnih sistemov. Podatki se analizirajo, njihova točna lokacija z atributi pa je prikazana v naši GMS-GIS programski opremi. Načrtovanje, spremljanje in upravljanje kompleksnih transportnih sistemov je izvedeno učinkovito in v realnem času.


Načrtovanje razvoja

LiDAR tehnologija lahko hitro mapira celotna področja in je zelo primerna za pridobivanje natančnih višinskih podatkov, potrebnih za gradbene projekte. Če tehnologijo primerjamo s tradicionalnimi talnimi tehnikami pregleda, lahko ugotovimo, da je z LiDAR tehnologijo ocenjevanje faz načrtovanja bolj natančno in izvedeno v krajšem časovnem okvirju.