Naravni viri

Upravljanje z zemeljskimi naravnimi viri se začne z njihovo identifikacijo

S sistemom zračnega laserskega skeniranja izvajamo natančne zračne preglede in maksimalno izkoristimo visoko gostoto točk, da zajamemo topografijo, generiramo natančne višinske podatke, spremljamo zemeljske plazove, odkrivamo erozije, izdelamo poplavne karte in karte tveganja za nevarnost ter spremljamo rast vegetacije.

Vrednost pridobljenih podatkov se poveča z zračnimi posnetki visoke ločljivosti, kar omogoča lažje izvajanje analiz, planiranja in upravljanja odločitev.

Nadzorovanje terena

Zaznavanje in analize višinskih razlik terena zaradi podzemnega rudarstva ali naravnih procesov.

  • Pogrezanje terena
  • Spremljanje zemeljskih plazov
  • Rečna in obalna erozija
  • Spremljanje kopičenja rečnih usedlin
  • Upravljanje zalog

Hidrologija

Zračno lasersko skeniranje vodotokov in aluvialnih ravnin ter izvedba digitalnih terenskih modelov predstavljata najučinkovitejšo rešitev za izvajanje hidroloških analiz in razvoj kart poplavne ogroženosti.

Laserski podatki, združeni z batimetričnimi podatki, zagotavljajo našim strankam terenske in stružne modele, primerne za simulacije rečnih tokov pri različnih vodostajih.


Gozdarstvo

Zračna laserska tehnologija zagotavlja podatke za izračun volumna lesa v gozdovih in izračun biomase, kar omogoča trajnostno upravljanje z gozdovi. Visokoločljivostni zračni posnetki pomagajo pri spremljanju lubadarjev in drugih gozdnih škodljivcev.


Obnovljivi viri

V iskanju najboljših lokacij za obnovljive energetske vire, predvsem za solarne in veterne potenciale, vam implementiramo naše tehnologije daljinskega zaznavanja na način, da pridobivajo podatke za analiziranje in ocenjevanje odločilnih dejavnikov za določanje mikrolokacije. Pridobljeni podatki se nato uporabijo z našo GMS-GIS programsko opremo, ki uporabnikom omogoča identifikacijo potencialnih lokacij za proizvodnjo energije, služi pa tudi kot orodje za povezovanje zainteresiranim partnerjem.