Javna infrastruktura

Pomoč infrastrukturnim podjetjem v iskanju maksimalne učinkovitosti

Z uporabo ortofota in LiDAR tehnologije, kot tudi IR, UV ter vizualnih pregledov, vam omogočamo zajem, procesiranje in prikaz podatkov, potrebnih za zagotavljanje poslovnih rešitev, ki so optimizirane za upravljanje z energetskimi vodi in plinovodi.

Naša košarica produktnih rešitev je sestavljena iz zračnih pregledov, upravljanja s sredstvi in upravljalskega ter vzdrževalnega načrtovanja, kar našim strankam omogoča povečanje izkoriščenosti sredstev, optimizacijo stroškov vzdrževanja, zmanjšanje omrežnih izgub, povečanje delovne produktivnosti in zmanjšanje stroškov obstoječe programske opreme.

Električna omrežja

Zračni pregledi elektro infrastrukture obsegajo zajem laserskih podatkov in fotografskih posnetkov električnih daljnovodnih omrežij. Zajeti podatki omogočajo natančno geolokacijo stojnih mest, identifikacijo vpetij vodnikov in natančno umestitev infrastrukture v prostoru. Detekcija vegetacije ob daljnovodih omogoča analiziranje stanja zaraščenosti in ogroženosti vodnikov ter planiranje sečnje.

Pregled daljnovodov in mehanične opreme z IR, UV in RGB kamerami zagotavlja operaterjem prenosnih in distribucijskih sistemov točne podatke o njihovi sistemski operativnosti.

Za vizualizacijo in upravljanje s podatki strank, programska oprema GMS-GIS združuje podatke ter omogoča različne poizvedbe, vizualizacijo podatkov, opravljanje meritev in številne druge možnosti, zasnovane specifično za upravljanje z električno energijo.


Plinovodi

Plinovodna omrežja pogosto potekajo po težko dostopnem terenu, kar otežuje njihov nadzor. Helikopterski nadzor plinovodnih sistemov izvajamo skupaj z analiziranjem sprememb v ožji in širši okolici plinovodov ter zagotavljamo celostno rešitev za upravljavce velikih plinovodnih sistemov. Tovrstne metode so najhitrejša in najučinkovitejša rešitev zaznavanja sprememb na in ob plinovodnih omrežjih.

Pridobljeni podatki so analizirani in predstavljeni v GMS-GIS programski opremi, kjer izvajamo tudi bolj specifične analize, kot so na primer zaznavanja sprememb.