.... LiDAR and Ortophoto accurate digital models of urban environments enhanced by 3-D rendering software lets urban, regional planners and landscape architects to make a more comprehensive plan of their projects. Accurate 3-D digital models are essential to transmit planning data in an understandable way. .. Natančni LiDAR in ortofoto digitalni modeli urbanih okolij podprti s 3-D programsko opremo omogočajo urbanim in regionalnim planerjem ter arhitektom jasno načrtovanje. Precizni digitalni 3-D modeli so ključnega pomena za razumljiv prikaz podatkov prostorskih načrtov. ....

 
Eng
Slo