....How does it work? .. KAKO DELUJE? ....

....An ortophoto is an aerial photograph that is geometrically corrected. Having been adjusted for the topographic relief, lens distortion and camera tilt it is an accurate representation of the Earth's surface. .. Ortofoto je geometrijsko popravljen letalski posnetek, ki predstavlja natančen prikaz zemeljske površine. ....


....FLYCOM'S ORTHOPHOTO MAPPING SERVICES .. FLYCOM STORITVE ORTOFOTOGRAFSKEGA MAPIRANJA....

....We see challenges in tackling difficult engineering problems and turning them into solutions for our clients. Our team of experts combines knowledge from multiple areas such as GIS, remote sensing, image analysis, classical surveying and many more, to provide a high quality service based on client’s individual requirements. .. V reševanju zahtevnih inžinirskih problemov vidimo izzive. Naša ekipa strokovnjakov združuje znanja z različnih področij geografsko informacijskih sistemov, daljinskega zaznavanja, slikovne analize, klasične geodezije ter omogoča zagotavljanje visoko kakovostnih storitev usmerjenih v zadovoljevanje individualnih potreb naših strank. ....

 

....Flycom is a major producer of digital orthophoto products with resolutions of up to 2 centimeters. We also produce infra-red (IR) orthophotos and are integrating other sensors (RGB, multispectral or hyperspectral) for different mapping purposes. .. Flycom je vodilni proizvajalec digitalnih ortofoto posnetkov z resolucijami do 2 cm. Izdelujemo tudi infrardeče (IR) ortofoto posnetke ter skrbimo za integracijo z drugimi senzorji (RGB, multispektralni senzorji in hiperspektralni senzorji) za različne namene kartiranje. ....


....APPLICATIONS .. APLIKACIJE....

....The orthophoto technology can be applied in the following industries: .. Ortofotografijo je možno uporabiti na naslednjih področjih: ....

  • ....Construction planning .. Planiranje gradenj....
  • ....Infrastructure management .. Upravljanje z infrastrukturo....
  • ....Urban planning .. Urbano planiranje....
  • ....Land development .. Prostorski razvoj....
  • ....Tourism .. Turizem....
 
Eng
Slo