.... APPLICATIONS .. aplikacije ....

....

  • Identification and distance measuring towards enemy targets and detection of mine fields
  • Turning unfamiliar scenes into army's training ground
  • Provision of a complete 3D terrain information before the mission initiation
  • Accurate ground troop navigation, planning or real-world simulations
  • The use of tablets or helmet heads-up display allows troops to explore the environment they are situated in

..

  • Identifikacija in merjenje razdalj do sovražnih tarč in zaznavanje minskih polj
  • Preobrazba nepoznanega terena v področje namenjeno vojaškemu usposabljanju
  • Zagotovitev popolne 3-D slike terena še pred začetkom vojaške misije
  • Natančno usmerjanje vojaških enot, načrtovanje misij oziroma simulacija stvarnih situacij
  • Uporaba digitalnih tablic oziroma zaslonov na čeladi zagotavlja enotam varnejše raziskovanje okolja v katerem se nahajajo

....

 

Eng
Slo