.... Flycom is approved maintenance provider for aircrafts SI 145.02 in accordance with EASA Part 145 of aviation regulation. We offer our clients maintenance for helicopter types Airbus EC 120B, AS 350B2, Schweizer 269/300C in Enstrom 480, as well as retraining for mechanics/technicians in accordance with Part 145 of aviation regulation. Our mechanics/technicians are certified with many years of experience in aircraft maintenance. ..
Flycom je potrjena organizacija za vzdrževanje zrakoplovov SI 145.02, v skladu z EASA Del 145 letalske regulative. Strankam nudimo vzdrževanje za helikopterje Airbus EC 120B, AS 350B2, Schweizer 269/300C in Enstrom 480, ter prešolanje na tip zrakoplova  za mehanike - tehnike skladno z EASA delom-147. Naše tehnično osebje ima ustrezna pooblastila za svoje delo in dolgoletne izkušnje pri vzdrževanju zrakoplovov. ....

 
Eng
Slo