....AIRBORNE SURVEYS AND SPATIAL DATA DATASETS..SNEMANJA IZ ZRAKA IN PROSTORSKI PODATKI....

....Performing airborne inspection and wide-area mapping services for with unrivaled 15-year track record! .. Diagnostična in geodetska snemanja iz zraka uspešno izvajamo že 15 let! ....

 

 

....GRID MONITORING SYSTEM..GRID MONITORING SYSTEM....

....Your GIS solution for effective network management and maintenance! .. Geo-informacijski sistem za učinkovito vodenje in vzdrževanje infrastrukture!....

....We concentrate our effort in provision of complete network management solutions. ..Z našimi storitvami stremimo k iskanju celostnih rešitev upravljanja infrastrukturnih omrežij. ....
— .... Klemen Rekar, CEO .. Klemen Rekar, Generalni direktor ....
 
Eng
Slo