....CASE EXAMPLE .. PRIMER DOBRE PRAKSE....

....For a major infrastructure project, we mapped the high-speed railway corridor using our ortophoto and LiDAR technology in a cost efficient, high quality and timely manner. .. Za večji infrastrukturni projekt smo ugodno in hitro izvedli mapiranje visoko hitrostnega železniškega koridorja. ....

....1. APPROACH .. 1. PRISTOP....

....2. SITUATION .. 2. SITUACIJA....

....3. IMPACT & ADVANTAGE .. 3. REZULTATI IN PREDNOSTI....

....In 2014 Flycom was hired by a Slovene infrastructure design consulting company to provide them with a precise corridor mapping necessary for a major railways infrastructure project. The publicly available data was insufficient, obsolete and therefore inadequate for the mapping purposes. .. Leta 2014 je Flycom najelo slovensko svetovalno podjetje, ki se ukvarja z infrastrukturnim projektiranjem z namenom zagotovitve natančnega mapiranja koridorja saj javno dostopni podatki niso bili popolni, nezadostne kakovosti in zastarali ter posledično neprimerni za mapiranje. ....

....Flycom was able to quickly put together a team of experts who initiated the project with the due diligence of the respective corridor area. After establishing a flight plan our operators performed airborne data acquisition, using the latest ortophoto and LiDAR technology, complemented with the necessary ground input in order to establish an actual state of the corridor necessary for the formulation of the project study for construction of the high-speed railway. .. Flycom je hitro zbral ekipo strokovnjakov, ki so se lotili projekta z vso potrebno skrbnostjo. Po vzpostavitvi načrta poleta so operaterji opravili zračno pridobivanje podatkov z LIDAR in ortofoto tehnologijo. Podatki so nato skupaj s tistimi, ki jih je pridobila talna ekipa tvorili dejanko stanje koridorja, stanje, nujno potrebno za za oblikovanje projektne študije za izgradnjo visoko hitrostne železnice. ....

....Through Flycom’s Ortophoto and LiDAR mapping services our client gained a comprehensive insight in the actual state of the future railway corridor at lower costs, better quality and within a short time range as opposed to traditional technologies. This further established a basis for the project study for the construction of a high-speed railway. .. S pomočjo ortofoto in LiDAR storitev je naša stranka dobila celovit vpogled v dejansko stanje bodočega železniškega koridorja in to ob nižjih stroških, boljši kakovosti in krajšem časovnem obdobju v primerjavi s tradicionalnimi tehnologijami. ....


....APPLICATIONS .. APLIKACIJE....

....The LiDAR technology can be applied in the following industries: .. Tehnologija LiDAR se lahko uporabljajo v naslednjih panogah:....

 • ....Oil and Gas .. Nafta in plin....
 • ....Powerlines .. Daljnovodni....
 • ....Renewable energy .. Obnovljivi viri energije....
 • ....Roads and railways .. Ceste in železnice....
 • ....Telecommunications .. Telekomunikacije....
 • ....Tourism .. Turizem....
 • ....Urban and regional planning .. Urbano planiranje....
 • ....Agriculture .. Kmetijstvo....
 • ....Archeology .. Arheologija....
 • ....Defense .. Obramba....
 • ....Environmental Management .. Upravljanje z okoljem....
 • ....Forestry .. Gozdarstvo....
 • ....Hydrology .. Hidrologija....
 • ....Mining .. Rudarstvo....
 
Eng
Slo