....         More information on  www.eu-skladi.si . ..         Več informacij najdete na povezavi  www.eu-skladi.si . ....

....         More information on www.eu-skladi.si. ..         Več informacij najdete na povezavi www.eu-skladi.si. ....

 
 

....FLYCOM - COMPANY INTRODUCTION: ..FLYCOM - PREDSTAVITEV PODJETJA:....

....Flycom is industry leading provider of preventive and maintenance solutions for infrastructure networks. Our services are designed for effective monitoring of networks and indentification of potential defects. We are also a provider of smart GIS software solutions, offering services and our enterprise-grade GMS software platform designed to enable effective management of infrastructure networks. ..Podjetje Flycom je specializirano za preventivne in vzdrževalne storitve na infrastrukturnih omrežjih. Uporaba naših storitev izboljša učinkovitost celotnega pregleda omrežja in omogoča odkrivanje težko opredeljivih omrežnih napak. Podjetje je ponudnik pametnih GIS rešitev v sklopu katerih ponujamo svoje storitve ter lasten geografski-informacijski sistem GMS zasnovan z namenom vzpostavitve učinkovitega upravljanju gospodarske infrastrukture in drugih objektov v prostoru. ....

 
Eng
Slo