.... Accurate information and topography beneath tree canopy is crucial for forest rangers and natural resources managers. Since accurate data on tree heights and densities, terrain and topography beneath the tree canopy is difficult to obtain using conventional techniques, our experiences in LiDAR technology guarantee our clients with an extremely effective tool for forest management.

Using our GMS proprietary GIS software, we enable forester to better understand their assets and develop strategies for further forest management balancing timber operations and ecosystem conservations. 

..

Natančne informacije in topografija pod krošnjami dreves sta ključnega pomena tako za gozdarje kot za upravljavce z naravnimi viri. Ker je z uporabo običajnih metod natančne podatke o višini in gostoti dreves in razgibanosti terena težko dobiti, zagotavljamo strankam učinkovito orodje za upravljanje z gozdovi v obliki LiDAR tehnologije.

S pomočjo lastne GIS programske opreme omogočamo gozdarjem boljše razumevanje gozdov ter jim tako nudimo orodja za razvoj strategij za nadaljnje učinkovito gospodarjenje z gozdovi na način, ki kar najbolj uravnoveša gozdarske dejavnosti z ohranjanjem gozdnega ekosistema. ....


.... APPLICATIONS .. aplikacije ....

.... Example of forestry related products: ..Primeri proizvodov, ki jih ponujamo na področju gozdarstva:....

....

 • Canopy height models (CHM)
 • Single tree detection
 • Forest change detection
 • Species classification

..

 • Digitalni modeli višine drevesnih krošenj
 • Zaznavanje posameznih dreves
 • Zaznavanje sprememb v gozdu
 • Klasifikacija vrst dreves

....

....

 • Forest damage estimation
 • Forest fire detection
 • Forest growth model
 • Biomass, volume & density calculation

..

 • Ocena škode v gozdu
 • Odkrivanje gozdnih požarov
 • Digitalnih modeli rasti gozdov
 • Izračun biomase, obsega in gostote

....

 
Eng
Slo