.... FLYCOM FLIGHT SCHOOL .. ŠOLA LETENJA ....

....

 • Helicopter sport license PPL (H)
 • Helicopter professional license CPL (H) - integrated and modular
 • Type Rating training for the Eurocopter EC-120b, Eurocopter AS-350B2 and aircraft Pilatus PC6
 • Training for Flight Instructor (FI) and Type Rating Instructors (TRI EC120 and three AS-350)
 • Authorization Acquisition, how to record or photograph from a helicopter, external cargo transport, training for ground operators and other support staff
 • We have a full-time employed flight instructor and Type Rating instructor, in addition, we have a contractual relationship with 4 flight instructors, all of which are highly motivated professionals. In recent years, we have trained 22 sport helicopter pilots PPL (H) and 16 professional helicopter pilots CPL (H)

..

 • Dovoljenje športnega pilota helikopterja PPL (H)
 • Dovoljenje poklicnega pilota helikopterja CPL (H) - integrirano in modularno
 • Šolanje za tip helikopterja (Type Rating) za Eurocopter EC-120B, Eurocopter AS-350B2 in letalo Pilatus PC6
 • Usposabljanje za učitelje letenja (FI) in inštruktorje na tipu helikopterjev (TRI EC120 in TRI AS-350)
 • Pridobitev pooblastil oz. izkušenj za snemanje oz. fotografiranje iz helikopterja, prevoz zunanjega tovora, usposabljanje zemeljskih operaterjev in ostalega podpornega osebja
 • Imamo redno zaposlenega učitelja letenja in Type rating instruktorja, dodatno pa imamo pogodbeno razmerje s 4 instruktorji letenja, ki so vsi visoko profesionalno motivirani. V zadnjih letih smo izšolali 22 športnih pilotov helikopterja PPL (H) ter 16 poklicnih pilotov helikopterja CPL (H)

....


.... INFORMATION ABOUT FLIGHT SCHOOL: .. PODATKI O LETALSKI ŠOLI: ....

....

 • No. of approval: SI.ATO.018
 • Person responsible: Roman Bernard / t: +386 41 752 070 / e: roman@flycom.si
 • Head of Training: Jure Olaj / t: +386 70 823 348 / e: jure.olaj@flycom.si

..

 • Št. odobritve: SI.ATO.018
 • Odgovorna oseba: Roman Bernard / t: +386 41 752 070 / e: roman@flycom.si
 • Vodja usposabljanja: Jure Olaj / t: +386 70 823 348 / e: jure.olaj@flycom.si

....


Eng
Slo