11_ENGINEERING.jpg
11_URBAN-PLANNING.jpg
11_CIVIL-ENGINEERING.jpg
11_ENGINEERING.jpg

....ENGINEERING..INŽENIRING....


.... We strive to provide services with the highest engineering quality..Prizadevamo si opravljati storitve najvišje kakovosti....

SCROLL DOWN

....ENGINEERING..INŽENIRING....


.... We strive to provide services with the highest engineering quality..Prizadevamo si opravljati storitve najvišje kakovosti....

11_URBAN-PLANNING.jpg

....URBAN PLANNING..URBANO PLANIRANJE....


....Let us help you present your ideas about the cities of tomorrow..Pomagamo vam načrtovati mesta prihodnosti....

....URBAN PLANNING..URBANO PLANIRANJE....


....Let us help you present your ideas about the cities of tomorrow..Pomagamo vam načrtovati mesta prihodnosti....

.... LiDAR and Ortophoto accurate digital models of urban environments enhanced by 3-D rendering software lets urban, regional planners and landscape architects to make a more comprehensive plan of their projects. Accurate 3-D digital models are essential to transmit planning data in an understandable way. .. Natančni LiDAR in ortofoto digitalni modeli urbanih okolij podprti s 3-D programsko opremo omogočajo urbanim in regionalnim planerjem ter arhitektom jasno načrtovanje. Precizni digitalni 3-D modeli so ključnega pomena za razumljiv prikaz podatkov prostorskih načrtov. ....

 
11_CIVIL-ENGINEERING.jpg

....CIVIL ENGINEERING..GRADBENIŠTVO....


.... Through our mapping and GIS services we help you design better buildings and infrastructure..S pomočjo naših GIS storitev in prostorskih podatkov vam pomagamo pri boljšem načrtovanju stavb in infrastrukture ....

....CIVIL ENGINEERING..GRADBENIŠTVO....


.... Through our mapping and GIS services we help you design better buildings and infrastructure..S pomočjo naših GIS storitev in prostorskih podatkov vam pomagamo pri boljšem načrtovanju stavb in infrastrukture ....

.... Flycom’s mapping and GIS services ranging from provision of raw data sets, utility specific mapping products and implementation of individual clients information systems are adopted by engineering sector.

LiDAR surveys can rapidly map complex sites and are well suited for producing accurate elevation data necessary for road, railway and other construction projects. Compared to traditional ground survey techniques we are able to estimate planning stages more precisely within a shorter time range.

Examples of our civil engineering related products:

 • Infrastructural objects surveys
 • Network mapping
 • Network features classifications
 • 3D feature vectorizations
 • Change detection analysis
 • Specific calculations and simulation

GMS proprietary GIS software lets construction companies to better organize plan and coordinate engineering operations. .. S svojimi GIS storitvami in storitvami kartiranja strankam nudimo surove podatkovne podlage, inženirske produkte in GIS implementacije znotraj njihovih informacijskih sistemov.

LiDAR omogoča hitro mapiranje kompleksnih področij in izdelavo natančnih višinskih modelov potrebnih za gradnjo cest, železnic in drugih gradbenih objektov. V primerjavi s tradicionalnimi geodetskimi metodami nam skeniranje iz zraka omogoča bolj natančne izdelke v krajšem časovnem razdobju.

Primeri proizvodov, ki jih ponujamo na področju gradbeništva:

 • Popis infastrukturinih objektov
 • Kartiranje infrastrukturnih omrežij
 • Klasifikacija in vektorizacija 3-D značilnosti objektov
 • Analiza sprememb
 • Individualnim potrebam prilagojeni izračuni in simulacije
 • GMS - GIS programska oprema, ki omogoča gradbenim podjetjem boljšo organizacijo in usklajenost inženirske dejavnosti ....

 
Eng
Slo