.... VISION .. VIZIJA ....

.... Our aim is to maintain and strengthen the role as a key player in the field of preventive airborne monitoring and laser scanning worldwide. We are best known for efficiently performed inspections, surveys and on-time delivery. Innovative technologies that we use for preventive airborne monitoring contribute significantly towards a more reliable infrastructure in the energy sector. Through constant ongoing development and investments into the latest technologies and techniques, our clients are provided the most accurate results in the field of modern surveying. Continuous improvement and development of our proprietary GIS software for managing technical databases satisfy our customers' individual needs. We offer a full package of services, from preventive airborne monitoring and surveying to the implementation of the results in the software. .. Naš cilj je ohraniti in okrepiti vlogo ključnega globalnega akterja na področju preventivnega zračnega nadzora in laserskega skeniranja. Znani smo po učinkovito izvedenih inšpekcijskih pregledih ter geodetskih popisih. Inovativne tehnologije, ki jih uporabljamo za preventivno  spremljanje znatno prispevajo k bolj zanesljivemu infrastrukturnemu omrežju v energetskem sektorju. Z nenehnim stalnim razvojem in vlaganji v najnovejše tehnologije in tehnike našim strankam zagotavljamo najbolj natančne rezultate na področju sodobnih pregledov. Stalno izboljševanje in razvoj lastne GIS programske opreme za upravljanje s tehničnimi podatkovnimi bazami omogoča našim strankam prilagojeno programsko rešitev. Nudimo celoten paket storitev, od preventivnega zračnega pregleda do prikaza rezulatov v okviru lastne GIS programske opreme. ....


.... VALUES .. VREDNOTE ....


.... ACTIVITIES .. AKTIVNOSTI ....

.... Using the latest equipment and technologies and a team of highly trained specialists, we provide electric utilities with efficient, high-quality methods for identifying and interpreting faults on power delivery equipment.

The non-contact, remote inspection capabilities of our technologies make them extremely appealing for on-line, in-service inspection applications. Using our combined services improves the efficiency of the overall facility inspection and enables detection of previously hard-to-identify fault sources.

For optimal preventive and predictive maintenance, we utilize the helicopters Eurocopter EC 120B and AS 350 B2, which have been specially modified, for our specific operations. .. Z uporabo najnovejše opreme, tehnologij ter skupin visoko usposobljenih strokovnjakov, nudimo visoko kakovostne metode za ugotavljanje in analizo napak na opremi za dobavo in prenos električne energije.

Brezkontaktna, daljinska tehnologija pregledov je izredno privlačna za on-line, ter in-service način odkrivanja napak. Uporaba naših storitev izboljša učinkovitost celotnega pregleda objekta in omogoča odkrivanje težko opredeljivih virov napak.

Za optimalno, preventivno in načrtovano vzdrževanje, uporabljamo helikopterje Eurocopter EC 120B ter AS350-B2, ki so posebej prilagojeni za naše operacije. ....

 

.... QUALITY .. KAKOVOST ....

.... Flycom Company is certified since 2005 according to ISO 9001 for its procedures in Flight Operations, Maintainance, Remote Sensing and Software Development. .. Podjetje Flycom je od leta 2005 nosilec certifikata ISO 9001 za storitve iz področja letalskih operacij, servisa, daljinskega zaznavanja in razvoja računalniških programov. ....

 

Eng
Slo