sencenje4-v_darker9_index-1_light.png
dmv3-1-01-01-01_edited.jpg
50_CONTACT.jpg
sencenje4-v_darker9_index-1_light.png

....GEOSPATIAL SOLUTIONS OF TOMORROW..PROSTORSKE REŠITVE PRIHODNOSTI....


....Assisting infrastructure companies in their quest for maximum efficiency..Podpiramo infrastrukturna podjetja, ki težijo k izboljšanju lastne učinkovitosti....

SCROLL DOWN

....GEOSPATIAL SOLUTIONS OF TOMORROW..PROSTORSKE REŠITVE PRIHODNOSTI....


....Assisting infrastructure companies in their quest for maximum efficiency..Podpiramo infrastrukturna podjetja, ki težijo k izboljšanju lastne učinkovitosti....

 ....         More information on  www.eu-skladi.si . ..         Več informacij najdete na povezavi  www.eu-skladi.si . ....

....         More information on www.eu-skladi.si. ..         Več informacij najdete na povezavi www.eu-skladi.si. ....

 
 

....FLYCOM - COMPANY INTRODUCTION: ..FLYCOM - PREDSTAVITEV PODJETJA:....

....Flycom is industry leading provider of preventive and maintenance solutions for infrastructure networks. Our services are designed for effective monitoring of networks and indentification of potential defects. We are also a provider of smart GIS software solutions, offering services and our enterprise-grade GMS software platform designed to enable effective management of infrastructure networks. ..Podjetje Flycom je specializirano za preventivne in vzdrževalne storitve na infrastrukturnih omrežjih. Uporaba naših storitev izboljša učinkovitost celotnega pregleda omrežja in omogoča odkrivanje težko opredeljivih omrežnih napak. Podjetje je ponudnik pametnih GIS rešitev v sklopu katerih ponujamo svoje storitve ter lasten geografski-informacijski sistem GMS zasnovan z namenom vzpostavitve učinkovitega upravljanju gospodarske infrastrukture in drugih objektov v prostoru. ....

 
dmv3-1-01-01-01_edited.jpg

....LiDAR VR..LiDAR VR....


 

 

 

 

 

....LiDAR VR..LiDAR VR....


 

 

 

 

 

 

....AIRBORNE SURVEYS AND SPATIAL DATA DATASETS..SNEMANJA IZ ZRAKA IN PROSTORSKI PODATKI....

....Performing airborne inspection and wide-area mapping services for with unrivaled 15-year track record! .. Diagnostična in geodetska snemanja iz zraka uspešno izvajamo že 15 let! ....

 

 

....GRID MONITORING SYSTEM..GRID MONITORING SYSTEM....

....Your GIS solution for effective network management and maintenance! .. Geo-informacijski sistem za učinkovito vodenje in vzdrževanje infrastrukture!....

....We concentrate our effort in provision of complete network management solutions. ..Z našimi storitvami stremimo k iskanju celostnih rešitev upravljanja infrastrukturnih omrežij. ....
— .... Klemen Rekar, CEO .. Klemen Rekar, Generalni direktor ....
 
50_CONTACT.jpg

....Contact..Kontakt....


....Address: Moste 26b, 4274 Žirovnica / Moste 2a, 4274 Žirovnica (HQ)

Telephone: +386 4581 2000

E-mail: info@flycom.si..

Naslov: Moste 26b, 4274 Žirovnica / Moste 2a, 4274 Žirovnica (HQ)

Telefon: +386 4581 2000

Elektronski naslov: info@flycom.si....

....Contact..Kontakt....


....Address: Moste 26b, 4274 Žirovnica / Moste 2a, 4274 Žirovnica (HQ)

Telephone: +386 4581 2000

E-mail: info@flycom.si..

Naslov: Moste 26b, 4274 Žirovnica / Moste 2a, 4274 Žirovnica (HQ)

Telefon: +386 4581 2000

Elektronski naslov: info@flycom.si....

....Name..Ime.... *
....Name..Ime....
 
 
Eng
Slo