sencenje4-v_darker9_index-1_light.png
50_CONTACT.jpg
sencenje4-v_darker9_index-1_light.png

....GEOSPATIAL SOLUTIONS OF TOMORROW..PROSTORSKE REŠITVE PRIHODNOSTI....


....Assisting infrastructure companies in their quest for maximum efficiency..Podpiramo infrastrukturna podjetja, ki težijo k izboljšanju lastne učinkovitosti....

SCROLL DOWN

....GEOSPATIAL SOLUTIONS OF TOMORROW..PROSTORSKE REŠITVE PRIHODNOSTI....


....Assisting infrastructure companies in their quest for maximum efficiency..Podpiramo infrastrukturna podjetja, ki težijo k izboljšanju lastne učinkovitosti....

....Flycom is industry leading provider of preventive and maintenance solutions for infrastructure networks. Our services are designed for effective monitoring of networks and indentification of potential defects. We are also developing GMS, Flycom's proprietary geographic information system, designed for effective management of infrastructure networks. ..Podjetje Flycom je specializirano za preventivne in vzdrževalne storitve na infrastrukturnih omrežjih. Uporaba naših storitev izboljša učinkovitost celotnega pregleda omrežja in omogoča odkrivanje težko opredeljivih omrežnih napak. V podjetju razvijamo lasten geografsko informacijski sistem GMS namenjen upravljanju gospodarske infrastrukture ter pregledu klasičnih prostorskih podatkov. ....

 
 
....We concentrate our effort in provision of complete network management solutions. ..Z našimi storitvami stremimo k iskanju celostnih rešitev upravljanja infrastrukturnih omrežij. ....
— .... Klemen Rekar, COO .. Klemen Rekar, Operativni direktor ....
50_CONTACT.jpg

....Contact..Kontakt....


....Address: Moste 2a, 4274 Žirovnica

Telephone: +386 4581 2000

E-mail: info@flycom.si..

Naslov: Moste 2a, 4274 Žirovnica

Telefon: +386 4581 2000

Elektronski naslov: info@flycom.si....

 

SCROLL DOWN

....Contact..Kontakt....


....Address: Moste 2a, 4274 Žirovnica

Telephone: +386 4581 2000

E-mail: info@flycom.si..

Naslov: Moste 2a, 4274 Žirovnica

Telefon: +386 4581 2000

Elektronski naslov: info@flycom.si....

 

....Name..Ime.... *
....Name..Ime....